1550 yılında ölen Yakup Çelebi tarafından kurulmuştur. Bu kişinin, Kur’an’ın okunma üslüplarını anlattığı Tecvid ilmine yönelik “Tecvid-i Karabaş” (Karabaş Tecvid’i) adlı bir kitabı bulunduğu için tekke Karabaş adını almıştır. Tekke, dikdörtgen bir alan üzerine Semahane ile aynı...