Sosyal medya çok büyüdü, çok gelişti, tüm markaların gözünde düşük bütçeli yüksek etkili iletişim aracı olarak görülmeye başlandı. Yazarlar çizerler sürekli nasıl kullanmalı, neler yapmalı temalı yazılar yazıyor, konferanslar seminerler düzenliyorlar. Bu giriş cümlesi evirilip çevirilip çok yerde konuşuldu,...